Dnes je Pondelok 22.júla 2024, meniny má Magdaléna, zajtra bude mat Olga
TOPlist

 

HISTÓRIA

V školskom roku 1972/1973 sa otvorila vo Fiľakove prvá elokovaná trieda OŠ v Lučenci s 21 žiakmi.

28. augusta 1975 vytvoril odbor školstva ONV v Lučenci samostatnú Osobitnú školu vo Fiľakove. Riaditeľkou sa stala pani Valéria Györgyövá. Vytvorilo sa 5 tried s počtom žiakov 56. Výchovu a vzdelávanie zabezpečovalo 11 pedagogických pracovníkov.

V októbri 1976 sa škola presťahovala z budovy ZDŠ vo Fiľakove do budovy na Mlynskej ulici.

4. septembra 1977 sa otvoril aj internát pre 30 detí.

Od januára 1981 sa vyučuje už v budove na Viničnej ulici, ku ktorej pribudla v školskom roku 1986/1987 aj druhá – nová budova školy.

Od roku 1990  až do roku 2019 bol riaditeľom školy p. Mgr. Dušan Sekereš. Od školského roku 2019/2020 je riaditeľkou školy Mgr. Katarína ŠÜLIOVÁ.

V školskom roku 1991/1992 sme dostali do užívania ďalšiu budovu školy v centre mesta – na ulici Obrancov Mieru. Tým boli vytvorené lepšie podmienky pre manažment školy, pedagogických zamestnancov, technicko – hospodársky personál, pre žiakov i rodičov.


V školskom roku 2000/2001 bola škola premenovaná na: Špeciálna základná škola Fiľakovo.

Od školského roka 2005/2006 nesie naša škola názov: Špeciálna základná škola internátna – Bentlakásos Speciális Alapiskola Fiľakovo.


Riaditelia školy od jej založenia dodnes:

1972 – 1974                   Jolana ŽIBRITOVÁ

1974 – 1975                   Emil FISCHER

1975 – 1990                   Valéria GYÖRGYOVÁ

1990  - 2019                   Mgr. Dušan SEKEREŠ

2019  - po súčasnosť   Mgr. Katarína ŠÜLIOVÁ

VIAC