Dnes je Streda 25.novembra 2015, meniny má Katarína, zajtra bude mat Kornel
TOPlist

Vitajte na našich stránkach!

Motto našej školy:

„Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom

a  drinou, ale hrou, hostinou a rajom.“

/J. A. Komenský/

Milí priatelia,

radi by sme Vám predstavili našu školu  a priblížili Vám prácu našich pedagógov, či už na škole alebo na internáte, ktorá mnohokrát nie je jednoduchá a prináša so sebou nutnosť zdolávať množstvo prekážok a úskalí. No i napriek tomu  dokáže náš pedagogický zbor motivovať žiakov správnym smerom  a tak vytvárať spolu s nimi úžasné hodnoty.  Máte možnosť sa presvedčiť aj sami.... Veríme, že na našich stránkach získate množstvo zaujímavých postrehov, ktoré budú i pre Vás prínosom a cestou za inšpiráciami k tvorivým nápadom....

Pokiaľ máte záujem sa bližšie zahĺbiť do tajomstiev rôznych aktivít  našich žiakov, srdečne Vás  pozývame nahliadnuť do našej GALÉRIE-školy...., prípadne do GALÉRIE-školského internátu......


Školský rok 2015/2016

AKTUALITY:

November 2015 - školské aktivity:

1)  ENVIROMENTÁLNA  SÚŤAŽ  PRE  II.  STUPEŇ  ŽIAKOV .......

VIAC


2)  "KTO NAJKRAJŠIE  ČÍTA" - školská súťaž v čítaní.

VIAC


3)  BESEDA  O  ZVIERATKÁCH  SO  ZVEROLEKÁROM  VO  VÝCHOVNÝCH  SKUPINÁCH  V ŠKOL. INTERNÁTE - ........

VIAC


4)  PRÍRODOVEDNÉ  HRY  VO VÝCHOVNÝCH SKUPINÁCH  V ŠKOL. INTERNÁTE - .........

VIAC


5)  "MOJA VLASŤ, MOJ DOMOV" - výtvarná súťaž.

VIAC


6)  BYSTRÁ  HLAVIČKA - matematická súťaž pre 1. stupeň žiakov školy.

VIAC


7)  ŠKOLSKÝ VÝLET NA HRAD ŠOMOŠKA - v rámci realizácie Enviroprojektu 2015 sa žiaci v doprovode triednych učiteľov zúčastnili školského výletu na hrade Šomoška.

VIACSeptember - Október 2015 - školské aktivity:

1)  ENVIROPROJEKT 2015 - Naša škola od začiatku nového školského roka 2015/2016 žije realizáciou projektu pod názvom: "Vykúzlime kúsok prírodného raja". Počas jeho realizácie od septembra 2015 sa nám podarilo zrealizovať nielen úpravy terénu, ale aj výsadbu zakúpených stromkov, kríkov, rôznych kvetín a pod.

VIAC


2)  DARY JESENE - aktivita 1. stupňa žiakov školy - výstavka z ovocia, zeleniny a ručných prác z plodov jesene.

VIAC


3)  SVETOVÝ DEŇ MLIEKA V ŠKOLÁCH - aktivita 1. stupňa našich žiakov - tematický týždeň zameraný na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov spojený s besedou.

VIAC


4)  SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY - tematický týždeň v škole i v školskom internáte. Naši pedagógovia pripravili zaujímavé besedy pre žiakov, zhotovili bohaté nástenky k danej problematike a uskutočnili pre deti ochutnávku rôznych jedál, nátierok.

VIAC


5)  ČÍTANIE DETÍ DEŤOM - aktivita 1. stupňa našich žiakov pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.

VIAC


6)  V DOMOVE DôCHODCOV NEZÁBUDKA FIĽAKOVO - kultúrny program žiakov 1. stupňa pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

VIAC


7) PRÍRODA NAŠIMI OČAMI - žiaci prispeli svojimi výtvarnými prácami na 13. ročník výstavy PRÍRODA NAŠIMI OČAMI.

VIAC


8)  ČERVENÉ STUŽKY - výtvarné práce, beseda - prevencia AIDS  - pre 5.-9.ročníky.

VIAC


9)  TEKVICOVÉ SVETIELKA - zhotovovanie lampášov z tekvíc vo výchovných skupinách školského internátu.

VIAC


Vážení kolegovia, milí naši žiaci,

prajeme Vám pevné zdravie, šťastie a mnoho úspechov v novom školskom roku 2015/2016!

Vedenie školy