Dnes je Nedeľa 21.septembra 2014, meniny má Matúš, zajtra bude mat Móric
TOPlist

Vitajte na našich stránkach!

Motto našej školy:

„Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom

a  drinou, ale hrou, hostinou a rajom.“

/J. A. Komenský/

Milí priatelia,

radi by sme Vám predstavili našu školu  a priblížili Vám prácu našich pedagógov, či už na škole alebo na internáte, ktorá mnohokrát nie je jednoduchá a prináša so sebou nutnosť zdolávať množstvo prekážok a úskalí. No i napriek tomu  dokáže náš pedagogický zbor motivovať žiakov správnym smerom  a tak vytvárať spolu s nimi úžasné hodnoty.  Máte možnosť sa presvedčiť aj sami.... Veríme, že na našich stránkach získate množstvo zaujímavých postrehov, ktoré budú i pre Vás prínosom a cestou za inšpiráciami k tvorivým nápadom....

Pokiaľ máte záujem sa bližšie zahĺbiť do tajomstiev rôznych aktivít  našich žiakov, srdečne Vás  pozývame nahliadnuť do našej GALÉRIE-školy...., prípadne do GALÉRIE-internátu......


Školský rok 2014/2015

Hurá škola volá !

Škola to je sranda veľká,

i keď do nás hučí učiteľka.

Naučí nás písať, čítať,

na matike aj počítať ......ŽmurkajúciAKTUALITY:

Dávame do pozornosti:

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu vychovávateľa/ky v školskom internáte na ŠZŠI Fiľakovo

Zamestnávateľ:
Názov:     Špeciálna základná škola internátna, Bentlakásos Speciális Alapiskola
Adresa: Viničná 12, 986 01  Fiľakovo

Kontakty: 047/4381771  0917 520 456 - riaditeľ školy

E-mail na riaditeľa školy: dusan.sekeres@gmail.com

 

Kategória zamestnanca: vychovávateľ/ka

Kvalifikačné predpoklady: v súlade s prílohou č. 1  časť XIV. vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • štruktúrovaný životopis,
  • motivačný list,
  • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Iné požiadavky: nástup do zamestnania  od 01.09.2014


ĎALEJ  DÁVAME DO POZORNOSTI:

1) Zamestnaneckú dohodu na rok 2014, zásady sociálneho fondu na rok 2014 a zásady a kritériá pre priznávanie osobných príplatkov zamestnancov. Uvedené dokumenty nájdete na našej webovej stránke tu: http://www.szsifilakovo.sk/menu/usek-riadenia.

2)  Program digitalizácie vzdelávania  vo výchovno-vzdelávacom procese pod názvom "DIGIPÉDIA", ktorý bude zameraný na prepojenie digitálneho obsahu na autorov učebníc a aktivity pedagogických vydavateľstiev v nadväznosti na digitalizáciu vzdelávania najmä pre regionálne školstvo. Bližšie informácie sú dostupné webovej stránke: www.digipedia.sk.

Harmonogram digitalizácie nájdete tu:
https://www.iedu.sk/digipedia/harmonogram/Stranky/default.aspx


3)   Ročný plán vzdelávania zamestnancov a plán kontinuálneho vzdelávania na rok 2014, teoretickú časť nájdete tu a sumárny prehľad je k dispozícii tu.


VÝSLEDKY  SÚŤAŽÍ  A  ŠKOLSKÝCH  AKCIÍ:

Všetky výtvarné práce našich žiakov nájdete  v galérii školy ....


Ďalšie informácie: Planéta vedomostí.sk