Dnes je Streda 22.marca 2017, meniny má Benadik, zajtra bude mat Adrián
TOPlist

Vitajte na našich stránkach!

Motto našej školy:

„Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom

a  drinou, ale hrou, hostinou a rajom.“

/J. A. Komenský/

Milí priatelia,

radi by sme Vám predstavili našu školu  a priblížili Vám prácu našich pedagógov, či už na škole alebo v školskom internáte, ktorá mnohokrát nie je jednoduchá a prináša so sebou nutnosť zdolávať množstvo prekážok a úskalí. No i napriek tomu  dokáže náš pedagogický zbor motivovať žiakov správnym smerom a tak vytvárať spolu s nimi úžasné hodnoty.  Máte možnosť sa presvedčiť aj sami.... Veríme, že na našich stránkach získate množstvo zaujímavých postrehov, ktoré budú i pre Vás prínosom a cestou za inšpiráciami k tvorivým nápadom....

Pokiaľ máte záujem sa bližšie zahĺbiť do tajomstiev rôznych aktivít  našich žiakov, srdečne Vás  pozývame nahliadnuť do našej GALÉRIE-školy...., prípadne do GALÉRIE-školského internátu......


INFORMÁCIE  O  ZAMESTNANCOCH, KTORÍ SÚ ZODPOVEDNÍ  ZA  AKTUALIZÁCIU WEBOVEJ  STRÁNKY  ŠZŠI  FIĽAKOVO a pravidelné doplňovanie informácií o dianí a aktivitách na škole, ŠKD a v školskom internáte, nájdete v menu O NÁS /časť WEBOVÁ  STRÁNKAÚsmiaty. Tak nech je našich spoločných aktivít čoraz viac a viac!

Naše motto:

„Učiť sa spolu je začiatok, pracovať spolu je pokrok, tvoriť spolu je úspech“.Školský rok 2016/2017

AKTUALITY:

ARCHÍV AKTIVÍT  nájdete vľavo v  menu: AKTUALITY v škr. 2016/2017


Marec  2017 - aktivity:Február  2017 - aktivity:

O NAJKRAJŠIU VALENTÍNKU V ŠKOLE:

Valentín je lásky čas, poteší vždy všetkých nás. Dávame si pusinky, koláče aj mafinky. Už na každom rohu vidieť chlapca v strehu. Pošleme si pozdrav, každého dnes odzdrav. Na školského Valentína každý len o láske sníva. Keď je lásky plná škola, každý len tú svoju volá.  A keď sa Valentín ku koncu schyľuje, každý svoju lásku zo srdca miluje.Žmurkajúci

Aj tento rok ako každoročne sme pripravili súťaž "O najkrajšiu VALENTÍNKU" na prvom stupni. Žiaci prvého stupňa A-variantu a všetci žiaci B-variantu mali možnosť poslať do našej školskej súťaže  jednu "valentínku" p. učiteľke Mgr. Miladke Bujnovej. Tieto boli 14. februára 2017 nainštalované na nástenke v Guľášovom dome. Následne boli vyhodnotené a odmenené krásnymi a sladkými cenami.

V súťaži sa umiestnili nasledovní žiaci:

1. miesto: Manuel Horváth (IV.B)

1. miesto: Tibor Bari (I.B)

2. miesto: Sandra Berkiová (V.C)

2. miesto: Jenifer Berkyová (IX.C)

3. miesto: Ján Horváth (III.B)

Bolo veľmi ťažké sa rozhodnúť spomedzi toľkých krásnych prác, preto sa p. Bujnová rozhodla do každej triedy, z ktorej boli práce vystavené, poslať jednu cenu.

Tešíme sa aj o rok na ďalšie krásne, kreatívne valentínky! Žmurkajúci

VIAC


Január  2017 - aktivity:

POZNAJ SVOJE MESTO - NÁVŠTEVA ŽIAKOV ŠKOLY NA VÝSTAVE V MESTSKOM MÚZEU:

Pri potoku Belina perla leží a ponad ňu slnko pláva. To je naše mesto s hradom, to je naše Fiľakovo. Do oblakov čelo dvíha, tisícami okien svieti a ulice ako dlane vystiera pod svoje deti. Pamätá si dávne časy, slávu i hlad, vojnu veľkú, i radosť, keď vojak s hviezdou priniesol mu slobodienku. Každý rok je väčšie, krajšie, zaujímavejšie, ako ruža pri rozkvete. Fiľakovo s majestátnym hradom, mesto naše, ďaleko milšie nenájdete. Úsmiaty

Dňa 18. januára 2017 v dopoludňajších hodinách sme so žiakmi z 1. stupňa školy uskutočnili návštevu Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove. Naše detičky spolu s pani učiteľkami Mgr. Miriamou Sarvašovou, Mgr. Simonkou Bodorovou, Mgr. Katkou Földiovou, Mgr. Paťkou Angyalovou, spolu s pani asistentkou Editkou Póczosovou a pánom asistentom Ferkom Oláhom sa veľmi tešili na výstavu, ktorá mapovala dejiny mesta od zruinovania hradu, čiže od 17. storočia. Videli sme kultúrne, hnuteľné pamiatky miestnej šľachty, dedičstvo katolíckeho obyvateľstva, ako aj ľudové umenie Palócov. Samostatná miestnosť múzea prezentovala tradície miestnej smaltovne. Dočasná výstava pod názvom „Šuster, drž sa svojho kopyta!“ nám priblížila históriu obuvníckeho a čižmárskeho remesla. Uvedenú aktivitu zorganizovala pani učiteľka Mgr. Simonka Bodorová, za čo jej ďakujeme.

Veľmi pekne ďakujeme tiež personálu mestského múzea za ich ochotu, za ochotu a príjemný prístup pána sprievodcu a za milé darčeky, ktoré dostali naši žiaci na záver návštevy.


VIAC


HODINA HLASNÉHO  ČÍTANIA  V ŠKOLSKOM  INTERNÁTE:

VIACDecember  2016 - aktivity:

VIANOČNÁ  BESIEDKA - CELOŠKOLSKÁ  AKCIA:

Každý deň budú vraj Vianoce. Ticho šepkajú ľudia po vonku. Už sa nám pozlátok ligoce, čo však ukrýva iba kamienok, či sladkú salónku. V nebi niekto ráta z lupienkov margariet, ľúbi, či neľúbi a sneží na svet. Zimný anjel krídla na mesto ukladá, mráz je cukor z torty a zima zosladla. Vianoce, Vianoce, ticho sneží v nás, Vianoce, Vianoce, konečne sú zas.Úsmiaty

Aj tento rok ako každý rok sme úspešne zavŕšili prípravami na decembrovú Vianočnú besiedku ako celoškolskú akciu, ktorá sa niesla v znamení precíznych príprav a radosti so žiakmi na tohtoročné nadchádzajúce vianočné sviatky. Prípravami na celoškolskú akciu žila celá škola. Koordinátorom aktivity bola pani učiteľka p. Mgr. Paťka Angyalová, vedúca MZ pre 1.-4. ročníky. Vianočná besiedka pozostávala nielen z prekrásnej výzdoby haly doplnenej o vianočný krb, snehuliaka, vianočný stromček, prekvapenia pre žiakov ukryté vo vreciach, ale aj z bohatého kultúrneho programu so žiakmi, ktorý veľmi svedomito pripravili pani učiteľky Mgr. Paťka Angyalová, Mgr. Miladka Bujnová, Mgr. Agika Czipruszová, Mgr. Katka Földiová, Mgr. Eržika Ferenczová, Mgr. Tünde Majorošová, Mgr. Danka Kancková, Mgr. Miriama Sarvašová, Mgr. Lucka Fülöpová a ostatní kolegovia - učitelia. Hudobnú a technickú stránku akcie zabezpečovali pán učiteľ Mgr. Štefan Illéš a pán asistent Ferko Oláh. Vedenie školy zabezpečilo pre všetkých žiakov školy vianočné balíčky v podobe sladkostí a ovocia. Máte možnosť presvedčiť sa aj sami, aké nezabudnuteľné zážitky pripravili naši pedagógovia pre žiakov Úsmiaty.

VIAC


TEŠÍME SA NA VIANOCE - PEČIEME MEDOVNÍČKY  V ŠKOLE - V GUĽ. DOME:

Na Vianoce býva zvykom, kúpiť kapra aj s rybníkom, zdobiť stromček, dvere, kríky, napiecť chutné medovníky. A či malí, a či veľkí, všetci sa už radujú. Pod stromčekom prázdno je, kde ten Santa, kde ten je?  Zrazu sane vonku hviždia, všade počuť zvončeky, to už, hurá Santa milý, roznáša nám darčeky.

Aj v Guľ. dome sa pripravujú pani učiteľky s detičkami na Vianoce a upiekli medovníčky, ktoré nádherne vyzdobili. Na danej aktivite participoval aj náš pán asistent Ferko Oláh. Deti si na medovníčkoch fajne pochutnali. Pani učiteľky s pánom asistentom nelenili a pripravili prekvapenia ukryté vo vianočných darčekoch pre deti. Úsmiaty

VIAC


NA FIĽAKOVSKOM VIANOČNOM JARMOKU:

Na základe pozvania z Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove sme sa zúčastnili v tomto roku poprvýkrát Vianočného jarmoku vo Fiľakove. Už mesiac sme všetci žili prípravami a tvorbou výrobkov na Fiľakovský vianočný jarmok. Vyrábali sme, piekli medovníčky, pripravovali s detičkami spoločný kultúrny program. Každá trieda prispela svojim prekrásnymi výrobkami, pridali sa aj pani vychovávateľky zo školského internátu. Všetci sa vystriedali na jarmoku pri prezentácii výrobkov našich žiakov, učiteľov, vychovávateliek. Patrí im veľké poďakovanie a všetka česť!

Opäť sme dokázali, že  „Učiť sa spolu je začiatok, pracovať spolu je pokrok, tvoriť spolu je úspech“. Pozrite sa, čo sme dokázali.Úsmiaty

PREZENTOVANIE  NAŠICH VÝROBKOV NA  VIANOČNOM   JARMOKU:

VIAC

"HUDBA - NÁŠ  SPOLOČNÝ  JAZYK" - VYSTÚPENIE  NAŠICH  ŽIAKOV NA VIANOČNOM FESTIVALE:

VIAC


VÝZDOBA  V ŠKOLE V DUCHU  PANI  ZIMY A  NADCHÁDZAJÚCICH VIANOČNÝCH  SVIATKOV

Zima prišla, vietor duje, vonku sniežik poletuje. Cez oblok sa tlačí mráz, Vianoce už sú tu zas. Deti v očiach iskru majú, svetielko ňou zažínajú, teplom svojho srdiečka, zohrejú aj Ježiška. Sniežik ešte padá, padá, človek lásku stále hľadá. Ježiško k nám príde včas, daruje nám pokoj, lásku, uloženú v nás!Úsmiaty

Naše šikovné pani učiteľky a pán asistent uč. v G.dome (Mgr. Miladka Bujnová, Mgr. Simonka Bodorová, Mgr. Eržika Ferenczová, Mgr. Katka Földiová a pán asistent uč. Ferko Oláh) chceli spríjemniť školské prostredie našim najmeším drobčekom - detičkám na 1.stupni v G. dome a pripravili pre nich takúto prekrásnu vianočnú výzdobu. Je tam nielen radosť vstúpiť, ale aj radosť tvoriť s detičkami, radosť pracovať! Úsmiaty

VIAC


VÝZDOBA  V ŠKOL. INTERNÁTE V DUCHU  PANI  ZIMY A  NADCHÁDZAJÚCICH  VIANOČNÝCH  SVIATKOV

Na Vianoce, deti, však, všeličo je naopak, jedle rastú po izbách, vtáčik nemá z mačky strach, muchotrávky - pestré hlávky, kolíšu sa na vetvách. Zlatá reťaz nerinčí, rybka pláva v ihličí, hviezdička sa vo dne jagá krajšie ako za noci a dedo Mráz neštípe nás na nosy. Máme stromček zelený, máme stromček z lesa. Bambuľkami pokrytý, celý ligoce sa. Veselo je pod stromčekom, všetko žiari, sa ligoce, zasa prišli, zasa sú tu, naše Vianoce. Svieť nám, stromček jagavý, už sme všetci zvedaví, čí je ten darček a čo je v ňom,  cingi, lingi, cingi, lingi, bom.Úsmiaty

Naše pani vychovávateľky v školskom internáte sa pripravili na príchod Pani zimy a nadchádzajúcich najkrajších sviatkov roka - vianoc. Chceli spríjemniť chvíle detičkám ubytovaným v internáte nielen Mikulášskym večierkom, ale aj nádhernou výzdobou, ktorá dotvára čarovnú predvianočnú atmosféru. Máte možnosť posúdiť sami! Úsmiaty

Spoločenská miestnosť 2. výchovnej skupiny - pani vychovávateľka Ágika Sekerešová, pri výzdobe v nemalej miere pomáhala pani vychovávateľka Ingrid Karmanová:


VIAC

Spoločenská miestnosť 1. výchovnej skupiny - pani vychovávateľka Jarka Poláková, pri výzdobe v nemalej miere pomáhala pani vychovávateľka Kinga Triznová:


VIAC

Spoločenská miestnosť 3. výchovnej skupiny - pani vychovávateľka Zuzka Olšiaková, ktorá vianočnou výzdobou vytvorila čarovnú atmosféru vianoc aj v našej školskej jedálni:


VIAC


MIKULÁŠ,  MIKULÁŠ,  ČO  V TOM  VRECI  MÁŠ - Mikuláš v školskom internáte

Vitaj, vitaj Mikuláš, čo v batohu pre nás máš? Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký? Celý rok sme poslúchali, aj si uši umývali. Žiaden z nás sa nebil veru, na kolene nemal dieru. Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece, nikto z nás už čakať nechce. Dobrý strýčku Mikuláš, pre všetkých dosť darov máš? Čokoládku by sme chceli, rýmovačku vymysleli. Prídi ujo Mikuláš! Úsmiaty

Mikulášsky večierok pripravili pani vychovávateľky zo školského internátu a ŠKD z G. domu pre detičky, ktorý sa niesol v duchu milých detských básničiek, veršovačiek, pesničiek, tancov a tiež rôznych súťaží. Ujo Mikuláš detičky pochválil a patrične odmenil rôznymi sladkosťami a prekvapením v balíčkoch. Na záver večierka sa detičky s pani vychovávateľkami výborne zabavili na disco párty!

VIAC


PRÍPRAVY  NA FIĽAKOVSKÝ  VIANOČNÝ JARMOK 2016 - žiaci z 2. stupňa

Ak láska topí ľad, čo pani Zima vyčarila. Ak dá človek viac, čo v sebe skrýva. Ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz. Padajúce vločky a v detských očiach je vidieť jas. Tak prišla doba, keď každý pre každého má pár prívetivých viet, pre ten zázrak Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!

Svieť nám, stromček jagavý, už sme všetci zvedaví, čí je ten darček a čo je v ňom, cingi, lingi, cingi, lingi, bom. Svieť nám, vločka veselá, svet sa odel do biela, bláznivé vrabce škriepia sa s ním, čimčarara, čimčarara, čim. Svieť nám, stromček bielučký, chytíme sa za rúčky, nech naším spevom znie celý dom, fidli-tidli, fidli-tidli, bom.Úsmiaty

Na Fiľakovské vianočné trhy 2016 sa svedomito pripravujú aj žiaci z V.A pod vedením pani učiteľky Mgr. Danky Kanckovej. Ich ručiky vytvorili takéto krásne vianočné výrobky.

VIAC

V každom roku iba raz, prichádza ten vzácny čas. Kedy? Keď sú lúky, stráne bielym snehom zasypané. Keď sme zrazu všetci doma, keď nám v izbe stromček vonia. Keď vo vani pláva ryba a na stole nič nechýba. Dom je plný krásnych vôní, v srdiečkach nám šťastie zvoní. Čo v kuchyni rozvoniava? Koláč, med aj sladká káva.

Detičky zo VI.A spolu s pani učiteľkou Mgr. Luckou Fülöpovou vyrábali, vyrezávali a zdobili vianočné stromčeky z dreva a rôzne iné výrobky, ktoré majú v záujme prezentovať na Fiľakovských vianočných trhoch 2016! Pozrite sa, aké krásne výrobky vyrobili. Úsmiaty


VIAC


VYRÁBAME KRMÍTKA, PRIKRMUJEME VTÁČIKY V ZIME

V záhrade sa začína, zimná vtáčia hostina. Do krmítka deti dali, čo po dvore pozhŕňali. Na jar vtáčiky do kríčku dajú detičkám pesničku. Položíme kúsok kôrky, do krmítka pre sýkorky. Sýkorky sa zlietli, zaraz kôrku zjedli. Úsmiaty

V týchto zimných chladných dňoch vyrábame na pracovnom vyučovaní s pánom učiteľom Ing. Mikulášom Simčuvom domčeky pre vtáčiky. Naše šikovné ručičky búchajú kladivkom na doštičky....a krmítka pre vtáčiky sú hotové. Môžeme ich vyvesiť na konáre stromčekov v školskej záhrade, na okenné parapety tried, v záhrade škol. internátu a na dvore v G. dome. O vtáčiky sa staráme v zime všetci bez rozdielu.

Zobáčikom na okienko, klopká vtáčik prosbu o semienko. Potom sýte v skrýši stromu, skladá jarné piesne. Komu? Všetkým, ktorí v núdzi pomohli, aj tým, čo na to zabudli.Úsmiaty

VIACNovember 2016  -  aktivity:

PRÍPRAVY NA FIĽAKOVSKÉ VIANOČNÉ  TRHY 2016 V ŠKOLE  V PLNOM PRÚDE - žiaci z 1. stupňa

Jedna druhej riekla, keď koláče piekla, požičaj mi lopatu, keď si už napiekla.

Na Fiľakovské vianočné trhy 2016 sa pripravujú aj detičky z I.A triedy pod vedením pani učiteľky Mgr. Miriamy Sarvašovej. Upiekli medovníčky, vyzdobili ich, pripravili malé vianočné ozdoby a vytvorili takéto vianočné balíčky.Úsmiaty

VIAC

Máme stromček ligotavý, od zeme až do povaly. Na ňom dobrôt, čokolád, všetko, čo má každý rád. Reťaze aj hviezdičky, potešme sa, maličkí.  My sme deti maličké, sníčky máme v hlavičke. Snívame o darčekoch, čo budú pod stromčekom. Ja chcem bábu, ja chcem vláčik, ja chcem slona, ja chcem kočík. Svieť nám, stromček bielučký, chytíme sa za rúčky, nech naším spevom znie celý dom, fidli-tidli, fidli-tidli, bom. Zrazu niekde cinkne zvonček, v izbe rozžiari sa stromček. Ver, že v tento vzácny deň splní sa ti každý sen!Úsmiaty

Žiaci z triedy V.C - B variantu vytvorili pod vedením ich pani učiteľky Mgr. Paťky Angyalovej prekrásne výrobky, ktoré budú prezentovať na Fiľakovských vianočných trhoch 2016. Ich šikovné ručiky pracovali ako včeličky. Úsmiaty

VIAC


AKO SME  BUDOVALI  PRÍRODNÉ  ZÁHRADNÉ  JAZIERKO V RÁMCI ENVIROPROJEKTU  2016

4. ETAPA - FINÁLNA:
Pokiaľ nám počasie prialo, pripravili sme si jamy na vysádzanie rôznych trpasličích ihličnanov, trvaliek, javora a ďalších rôznych druhov rastlín, ktoré sme postupne vysádzali. Osadili sme okrajovú obrubu jazierka. Upravili a vyrovnali sme terén okolo neho.
Pri výstavbe prírodného záhradného jazierka nám v nemalej miere pomáhali naša pani ekonómka Mgr. Vierka Murárová s pani administratívnou zamestnankyňou Monikou Malčekovou, ktoré vo voľnom čase pripravili jamy na vysádzanie ihličnanov a vysadili nespočetné množstvo vždyzelených rastlín, drevín, jazierko upravili a vyložili kamenivom, tiež participovali na ďalších prácach s pani koordinátorkou projektu Ing. Dankou Hlavatou. Odbornú a technickú pomoc zastrešoval pán Kemenyík zo záhradníctva v Lučenci. Kompletnú výstavbu s inštaláciou jazierka manažovala naša pani ekonómka Mgr. Vierka Murárová so zabezpečovaním výkopových prác a zakúpením potrebného materiálu.
Veľké poďakovanie patrí tiež našim žiakom, ktorí boli skvelí, nápomocní a ochotní priložiť ruku k dielu.
Úspešne sme ukončili výstavbu prírodného záhradného jazierka. S úsmevom na našich tvárach, síce unavení, ale s nadšením a s množstvom skvelých zážitkov po dobre vykonanej práci, sme boli všetci spokojní s jeho doinštalovaním.  Enviroprojekt 2016 sme úspešne zavŕšili. Na jar jazierko obohatíme o lekná a rybičky. Pevne veríme, že nám všetkým bude jazierko slúžiť nielen pre radosť, ale i plniť svoj účel! Úsmiaty

VIAC

V 3. ETAPE:
Priebežne počas budovania prírodného záhradného jazierka sme realizovali rôzne náučné súťaže a kvízy s envirotematikou, na príprave ktorých participovali učitelia a to predovšetkým koordinátorka enviroprojektu pani učiteľka Ing. Danka Hlavatá v spolupráci s pani učiteľkou Mgr. Paťkou Angyalovou a ostatnými učiteľmi. Žiaci si otestovali svoje vedomosti a najšikovnejší získali zaujímavé vecné ceny. Nákup vecných cien do súťaží a kvízov pre deti zabezpečila p. koordinátorka projektu Ing. Danka Hlavatá.

VIAC

V 2. ETAPE:
Pokračovali sme v prácach okolo jazierka. Upravovali sme okrajovú časť fólie tak, aby sme mohli po krajnici jazierka inštalovať väčšie farebné kamenivo, štrk, keramické džbány na ozdobu. Vďaka odbornej pomoci p. Kemenyíka - záhradníctvo Lučenec sme nainštalovali kaskádu a filter s čerpadlom.

VIAC

V 1. ETAPE:
Začali sme práce na výkope jazierka na školskom nádvorí. Následne sme potrebovali vyhladiť dno, aby sme mohli položiť kaučukovú fóliu. Pri inštalácii podkladovej a kaučukovej fólie nám odborne pomáhal pán Kemenyík zo záhradníctva Lučenec. Vedenie školy obstaralo jemnú podkladovú zeminu ako podklad pod kaučukovú fóliu, ďalej na vytvorenie kaskády a vyrovnanie školského dvora. Postupne sme začali napúšťať jazierko vodou. Potom nasledovalo osadenie kameňov pri vodnej časti a vysádzanie vodných rastliniek podľa fotografií, ktoré pripájame.

Tvorbu a výstavbu jazierka  sme inštalovali priebežne tak, aby  bolo jazierko hotové do konca novembra 2016. Postupovali sme podľa časového harmonogramu enviroprojektu 2016.


VIAC


AKTIVITY V RÁMCI  ZÁUJMOVÉHO  KRÚŽKU ŠIKOVNÁ  VČIELKA MAJA - G.DOM

Guli guli gulička, poslúchaj ma trošička, guli guli gulička, kotúľaj sa trošička. Rozdávala zima smiech, jagavý bol ako sneh, po stráni sa ako guľa hi-hi, ha-ha, gúľa, gúľa. Popri piecke poskakuje, rozprávky si vybrnkuje. Ešte raz … a ešte raz … potom príde dedo Mráz.Úsmiaty

Na krúžku Šikovná včielka Maja pod vedením našej pani učiteľky Mgr. Alžbetky Ferenczovej v škole - v G.dome vyrábame, modelujeme, lepíme, pripravujeme vianočnú výzdobu, zhotovujeme výrobky na prezentovanie našich prác na Fiľakovské vianočné trhy 2016.

VIAC


NORDIC WALKING - SEVERSKÁ  CHôDZA AJ U NÁS V ŠKOLE

Aka-tika-palička, nebolí nás nožička. Aka-tika-či už je to gymnastika, zhlboka sa dobre dýcha. Vysoko je slnko, hlboko je zrnko. Na ornici brázda, na nej sedí gazda. Po nej drobčí jarabica, na konci otočí sa. Cez rieku je most, cvičili sme dosť! Žmurkajúci

Pre nás novou športovou disciplínou v rámci vyučovania telesnej výchovy, ktorej sa aktívne venuje so žiakmi naša pani učiteľka Mgr. Danka Kancková, je aj zavedenie severskej chôdze s palicami nordic-walking, pretože má celý rad výhod a sú naň vhodné okolité prírodné terény, najmä lesy, lúky, polia, keďže naša škola disponuje len malou telocvičňou, máme možnosť využívať prekrásnu okolitú prírodu. Severská chôdza skrýva v sebe veľa zdravotne preventívnych aspektov: posilňuje väzy a šľachy nôh, ramien a hrudnej oblasti, dýchaciu sústavu atď. Žiaci sú vlastne na čerstvom vzduchu, v prírode. Držíme sa hesla:  "V zdravom tele zdravý duch!" Úsmiaty


VIAC


OCHRANÁRIK  čísla tiesňového volana 112 a civilnej ochrany

Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže s okresnou pôsobnosťou pod názvom "OCHRANÁRIK ČÍSLA TIESNOVÉHO VOLANIA 112 A CIVILNEJ OCHRANY", ktorú organizoval Okresný úrad - odbor CO v Lučenci.  V okresnom kole súťaže získala žiačka našej školy Barbora Botošová 1. miesto v kategórii za špeciálne  ZŠ z triedy VIII.B pod vedením p. učiteľky Mgr. Agnesy Czipruszovej. Uvedenú výtvarnú súťaž za našu školu manažoval p. učiteľ Ing. Milkuláš Simčuv.

Žiačke Barbore Botošovej srdečne blahoželáme! Úsmiaty


VIAC


ČERVENÉ  STUŽKY

Príprava výtvarných prác na súťaž v rámci 10. ročníka kampane Červené stužky 2016 - účasť na celoslovenskej výtvarnej súťaži Červené stužky pre ŠZŠ v mesiacoch september - november 2016 v rámci kampane boja proti AIDS spracovaním a zaslaním výtvarných prác našich žiakov - najlepšie 3 práce na škole boli odmenené diplomami a sladkou odmenou a 6 prác bolo odoslaných do Žiliny. Zodpovedný za uvedenú výtvarnú súťaž bol p. učiteľ Ing. Mikuláš Simčuv.


VIAC


PRÍRODA NAŠIMI OČAMI  - VÝTVARNÁ  SÚŤAŽ NA ŠKOLE

Príprava a odoslanie výtvarných prác žiakov na základe oslovenia o spoluprácu a možnosti zapojenia sa do 14. ročníka celoslovenskej výstavy, ktorú každoročne organizuje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši - naši žiaci prispeli svojimi výtvarnými prácami, ktoré sú skutočne veľmi zaujímavé. Práce sme odoslali 15. novembra 2016. Zodpovedná za uvedenú výtvarnú súťaž bola p. učiteľka Mgr. Lucka Fülöpová a pani asistentka učiteľa Editka Póczosová.

Poďte deti maľovať, každý čo má najviac rád. Nakreslíme si domček, pri domčeku stromček, na stromčeku vetvičku, na vetvičke šištičku, pri šištičke veveričku. Úsmiaty

Takéto kresbičky sa nám podarili...

VIAC


ZLATISTÉ  LÍSTIE  PANI  JESENE PRILETELO  K  NÁM  DO  ŠKOLY

Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata, premaľúva celý sad, zletel vietor šiky-miky, hojdá všetky konáriky, vraj by stromy zobliecť rád. Vyhúta on celý čas, ide zima, bude mráz, pomrznú tam zaiste, ale strom mu rozosmiaty, ako dáky peniaz zlatý, púšťa len list po liste.

Pani jeseň bohatá sfarbila lístie do zlata. Vetrík sa s ním pohral tiež a zafúkal ho do vnútra našej školy. Žiaci 2. stupňa mali s ním kus práce a s pani zástupkyňou RŠ Mgr. Natáliou Kantorákovou pripravili zaujímavú výzdobu okien Úsmiaty.


VIAC


NAVŠTÍVILI  SME  PSÍ  ÚTULOK - ŠŤASTNÉ  LABKY

Spoza dvierok psíček havká, vykúka mu biela hlávka. Veľké očká, krivé uško, čierny noštek, sivé bruško. Behá, šteká od radosti, s láskou víta všetkých hostí. Ňufáčikom hľadá kosti, na chrumkavých rád sa hostí. Pod zúbok si veľkú pýta, vrtí chvostom - kde je skrytá? Pekne podať labku vie, deťom pri hre rozumie Úsmiaty.

Pani vychovávateľky Ágiku Sekerešovú a pani Evičku Babkovú utkvela myšlienka navštíviť s deťmi zo školského internátu psí útulok s názvom Šťastné labky vo Fiľakove. A tak sme sa na ich podnet rozhodli, že sa tam v jeden pekný deň vyberieme pozrieť sa na psíky. Pred tým sme ale zorganizovali zbierku na pomoc týmto opusteným psíkom. Žiaci, učitelia, vychovávateľky, každý, kto mohol a bol ochotný prispieť finančnou hotovosťou, prispiel. Z vyzbieraných financií sme psíkom kúpili krmivo a spolu s deťmi sme ho odniesli do útulku Šťastné labky. Deti mali takto možnosť vidieť, koľko je opustených psíkov, ktorí by radi mali svoj domov a človeka, ktorý by sa oň s láskou postaral a poskytol mu nielen bývanie, ale aj pekné slovo. Pani v útulku nás milo privítala a oboznámila, ako sa o psíkov v útulku starajú. Aj takýmto spôsobom učíme deti láske ku tak zlatým tvorom "chlpáčikom".


VIAC


VARÍME, PEČIEME V ŠKOLE

Jedna druhej riekla, keď koláče piekla, požičaj mi lopaty, keď si už napiekla.Úsmiaty

Žiaci B variantu spolu s pani zástupkyňou RŠ Mgr. Natáliou Kantorákovou na pracovnom vyučovaní upiekli takéto chutné jablkové koláčiky. Po dobre odvedenej práci si spoločne fajne pochutnali.

VIAC


HALLOWEEN  V  ŠKOLE - V GUĽ. DOME

Cez halloween bosorky, strašidlá a tekvičky strašia, ale nás len tak ľahko nevyplašia. Strašidlá, tekvičky, my sme ešte detičky. Strašidiel sa nebojíme, ak chceme, aj Vás ostatných vystrašíme. A to tak, že Vám po chrbte bude behať mráz. Urobíme dohodu, príďte strašiť v sobotu. V sobotu je škola prázdna a všetky dvere zámky strážia. Preto nechoďte ani v sobotu, aby ste nemali zbytočnú robotu Žmurkajúci.

Aj v prevádzke školy na ul. Obrancov mieru vo Fiľakove (v G.dome) sme sa pripravovali spolu s pani učiteľkou Mgr. Simonkou Bodorovou v triede IV.B na halloween, ktorý už počas jeho príprav mal skvelé ohlasy nielen u detí, ale aj u pedagógov. Pozrite, aký zážitok sa nám podarilÚsmiaty.


VIAC


HALLOWEEN  V  ŠKOLSKOM INTERNÁTE - VYREZÁVANIE TEKVÍC

Naše pani vychovávateľky nás deti radi majú, na halloween sa s nami pohrajú. My ich zato radi máme, strašnú noc im prichystáme. Horory nám nedovolia, rozprávky nám len povolia Žmurkajúci.

V rámci popoludňajších činností deti spoločne s pani vychovávateľkou Mgr. Ingrid Karmanovou v internáte vyrezávali tekvice, zdobili ich a počas halloweenskej noci zapálili v nich sviečky na terase internátu. Takto sme sa podeli o spoločný zážitok Smejúci sa.


VIAC