Dnes je Utorok 04.augusta 2015, meniny má Dominik/Dominika, zajtra bude mat Hortenzia
TOPlist

Vitajte na našich stránkach!

 

Motto našej školy:

„Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom

a  drinou, ale hrou, hostinou a rajom.“

/J. A. Komenský/

Milí priatelia,

radi by sme Vám predstavili našu školu  a priblížili Vám prácu našich pedagógov, či už na škole alebo na internáte, ktorá mnohokrát nie je jednoduchá a prináša so sebou nutnosť zdolávať množstvo prekážok a úskalí. No i napriek tomu  dokáže náš pedagogický zbor motivovať žiakov správnym smerom  a tak vytvárať spolu s nimi úžasné hodnoty.  Máte možnosť sa presvedčiť aj sami.... Veríme, že na našich stránkach získate množstvo zaujímavých postrehov, ktoré budú i pre Vás prínosom a cestou za inšpiráciami k tvorivým nápadom....

Pokiaľ máte záujem sa bližšie zahĺbiť do tajomstiev rôznych aktivít  našich žiakov, srdečne Vás  pozývame nahliadnuť do našej GALÉRIE-školy...., prípadne do GALÉRIE-školského internátu......


Školský rok 2015/2016

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste!

Riaditeľ Špeciálnej ZŠ internátnej vo Fiľakove prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu vychovávateľa/vychovávateľky v školskom internáte s nasledovnými podmienkami:

Nástup do pracovného pomeru od: 1. 9. 2015

Požiadavky:

1)    Kvalifikačné predpoklady: Podľa prílohy č. 1 časť XIV. Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z. v  znení neskorších zmien a doplnkov.

2)    Bezúhonnosť.

3)    Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, motivačný list, overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.

V prípade záujmu poprosíme zasielať žiadosti o prijatie do zamestnania s uvedenými prílohami na adresu školy: ŠZŠI, Viničná 12, 986 01 Fiľakovo najneskôr do: 16. 8. 2015, prípadne elektronicky na elektronickú adresu p. riaditeľa školy: dusan.sekeres@gmail.com.

Prípadné informácie na telefónnom čísle  riaditeľa školy uvedenom na webovej stránke školy.


Školský rok 2014/2015

 

Školský rok úspešne ukončený!

Vážení kolegovia, milí naši žiaci,

prajeme Vám príjemne a v pohode strávené letné prázdniny!

Vedenie školy


 

Hurá škola volá !

Škola to je sranda veľká,

i keď do nás hučí učiteľka.

Naučí nás písať, čítať,

na matike aj počítať ......ŽmurkajúciAKTUALITY:

Dávame do pozornosti:

1) Účasť žiakov školy s dennou školskou dochádzkou na školskom výlete do ZOO V BOJNICIACH. Termín školského výletu: 24. 6. 2015, odchod o 8.30 hod. zo školy, predpokladaný návrat o 19.00 hod. Milí naši žiaci, prajeme Vám príjemný, pohodový, slnečný deň s bohatými zážitkami a šťastný návrat späť!

2) Účasť žiakov školy ubytovaných v školskom internáte, žiakov z prevádzky školy na ul. Obrancov mieru a žiakov školského klubu detí na školskom výlete do ZOO V BOJNICIACH. Termín školského výletu: 10. 6. 2015, odchod o 9.00 hod. zo školy, predpokladaný návrat o 19.00 hod. Milí naši žiaci, prajeme Vám príjemný, slnečný deň s bohatými zážitkami a šťastný návrat späť!

3)  Vypracovaný PROJEKT so zameraním na vybudovanie malého účelového areálu na pohybové aktivity žiakov pod názvom: "Pohybom k šťastnému úsmevu", ktorý je k dispozícii na našej webovej stránke v časti PROJEKTY.